Nieuws

mrt
19

Nieuw subsidiebeleid opleidingsfonds slagers

Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent werkgevers en medewerkers subsidie voor de kosten van bbl- en bol-opleidingen, cursussen en trainingen. Vanaf 1 maart 2015 hanteert het fonds een nieuw subsidiebeleid, dat een looptijd heeft tot en met 31 december 2015. Voor opleidingen geldt dat subsidie kan worden aangevraagd door de werkgever of de werknemer. Voor cursussen, trainingen en EVC-trajecten komt alleen de werkgever voor subsidie in aanmerking.

Voor onderstaande bbl- en bol-opleidingen is een diplomasubsidie beschikbaar van € 460 per diploma. Daarnaast kan een vergoeding worden verkregen voor cursusgeld, boeken en materialen. Deze vergoedingen bedragen maximaal per opleiding:
• BBL-niveau 1 assistent voeding: € 170;
• BBL-niveau 2 verkoopmedewerker slagerij: € 800;
• BBL-niveau 2 productiemedewerker slagerij: € 740;
• BBL-niveau 3 winkelslager: € 780;
• BBL-niveau 3 slager-worstmaker: € 660;
• BBL-niveau 3 slager-traiteur: € 580;
• BBL-niveau 3 chef winkelslager: € 470;
• BOL/BBL-niveau 4 slagerondernemer: € 510.

Voor cursussen en trainingen is ook subsidie mogelijk. 75% van de cursuskosten worden vergoed, tot een maximum van € 345 per deelnemer per cursus. Daarnaast kunnen de verleturen vergoed worden voor maximaal 2 werkdagen per medewerker per kalenderjaar.

EVC-trajecten worden vergoed tot maximaal € 300 per deelnemer, per volledig uitgevoerd EVC-traject. Onder een EVC-traject wordt verstaan een traject in het kader van Elders Verworven Competenties. Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen.

Terug naar overzicht