Nieuws

mrt
19

Minder subsidie voor Activiteiten gebiedsontwikkeling N381

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben besloten, het subsidieplafond van de paragraaf Activiteiten gebiedsontwikkeling N381 te verlagen naar 390.023. De subsidie heeft als doel het stimuleren van het aanbrengen van erfbeplanting en het realiseren van maatregelen met betrekking tot duurzaamheid in het plangebied Gebiedsontwikkeling N381. Tot duurzaamheidsmaatregelen worden in dit verband gerekend: cranberryteelt, dorpstuinen, mestraffinage en greenpoints.

De nieuwe subsidieplafonds voor de periode tot en met 31 december 2016 zijn als volgt:

€ 79.943, voor erfbeplanting;
€ 90.440, voor duurzaamheidsmaatregelen - cranberryteelt;
€ 98.515, voor duurzaamheidsmaatregelen - dorpstuinen;
€ 80.720, voor duurzaamheidsmaatregelen - mestraffinage;

€ 40.375, voor duurzaamheidsmaatregelen - greenpoints.


De paragraaf Activiteiten gebiedsontwikkeling N381 is een onderdeel van het hoofdstuk 'Economische structuurversterking en bedrijvigheid' van de Subsidieregeling Economie, Recreatie en Toerisme van de provincie Fryslân.

Terug naar overzicht