Nieuws

mrt
19

Baangarantie voor startende leraren via Vierslagleren project

Via het Vierslagleren project krijgen circa 200 startende basisschoolleraren na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen, door de komende twee jaar lessen over te nemen van zo'n 200 ervaren collega’s. Hierdoor kunnen de starters werkervaring voor de klas opdoen en een beter begin maken in het onderwijs. Door dit intiatief krijgen ervaren leraren meer mogelijkheden en tijd om zich verder te ontwikkelen in hun vak, zoals bijvoorbeeld door het volgen van een master. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW stellen voor het project ongeveer € 5 miljoen beschikbaar. Het Arbeidsmarktplatform PO zal de uitvoering van deze maatregel op zich nemen.

Het Vierslagleren project is ontwikkeld door de Katholieke Pabo Zwolle en slaat vier vliegen in één klap:
• startende leraren kunnen werkervaring opdoen (en blijven zo behouden voor het onderwijs);
• startende en ervaren leraren kunnen een master behalen;
• de school profiteert van het onderzoek van de master;
• meer samenwerking tussen de opleiding en de schoolpraktijk.

Er zijn drie mogelijkheden om een ervaren en een startende leraar een koppel te laten vormen:
• po: De ervaren en startende leerkracht volgen beiden een master. Zij geven (in principe) les aan dezelfde klas;
• po en vo: De ervaren leerkracht volgt een tweedegraadsopleiding, wordt twee dagen vrijgesteld van lesgevende taken en loopt tijdens die dagen deels stage op een vo-school. De startende leerkracht volgt een master. Beiden geven (in principe) les aan dezelfde klas;
• po en vo: De ervaren leerkracht volgt een tweedegraadsopleiding, wordt twee dagen vrijgesteld van lesgevende taken en wordt (deels) gedetacheerd bij een vo-school. De startende leerkracht volgt een master en krijgt eventueel meer lesuren. Het is niet altijd mogelijk om samen voor dezelfde klas te staan. De startende leerkracht heeft dan een groep samen met een andere ervaren leerkracht van dezelfde school.

Per po-koppel is er een vergoeding van € 24.000 voor de duur van 2 jaar beschikbaar. (Samenwerkende) schoolbesturen kunnen tot en met 30 mei 2014 duo’s van starters en ervaren leraren opgeven voor het schooljaar 2014/2015.

Terug naar overzicht