Nieuws

feb
19

Subsidie doorstroomprogramma's po-vo aangepast en weer open

Er is een wijziging van de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen (DSPOVO) gepubliceerd.

Ten eerste is de regeling verlengd met twee aanvraagperiodes, in 2021 en 2022. Daarnaast is de regeling op een aantal punten aangescherpt.

Zo wordt de doelgroep van de regeling verduidelijkt, voornamelijk op het punt dat de regeling gericht is op leerlingen die door de thuissituatie of door omgevingsfactoren buiten de school minder vanzelfsprekend dan klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben. Ook hoeven niet alleen leerlingen met ambitie om op een hoger niveau in het vo te komen, te worden geselecteerd. Het versterken van motivatie en ambitie kan een resultaat zijn van het programma.

Ook is de wijze van de verdeling van de beschikbare middelen aangepast. Hierbij is de inzet dat de middelen terecht komen bij scholen die ze het hardst nodig hebben. Wanneer blijkt dat een loting nodig is, krijgen scholen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) voorrang. Daarna wordt voorrang verleend aan de aanvragen die bestaan uit in ieder geval één po-school met een positieve achterstandsscore. Als er dan nog middelen resteren, zal de loting naar regio plaatsvinden.

Tot slot wordt het voor vo-scholen of nevenvestigingen mogelijk om aan twee doorstroomprogramma's deel te nemen. Hiervoor is gekozen omdat vanuit verschillende po-scholen leerlingen naar een vo-school overgaan.

Aanvragen voor 2021 en 2022 kunnen jaarlijks van 20 februari tot en met 30 april worden ingediend. Voor 2021 is een plafond van € 15.130.000 vastgesteld. Het plafond voor 2022 zal later bekend worden gemaakt.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van de uitvoering van doorstroomprogramma's gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Terug naar overzicht