Nieuws

feb
19

Laatste kans voor projectideeën Interreg VA Nederland-Duitsland

Het programma Interreg VA Nederland-Duitsland (INTERVANLD) loopt bijna af en er wordt hard gewerkt aan het nieuwe Interreg VI-programma dat naar verwachting in 2022 start.

In de tussentijd biedt het huidige programma nog een laatste mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe of aanvullende projectactiviteiten. Hiervoor staan nog circa € 500.000 aan Europese subsidiemiddelen ter beschikking.

Alle grensoverschrijdende ideeën die vallen onder prioriteit 1 (Innovatie) van het programma zijn welkom. Wel zijn er enkele voorrangscriteria waar bij de beoordeling rekening mee wordt gehouden:

  • de nieuwe project(uitbreiding)en moeten binnen de korte restduur van het programma (tot en met 30 juni 2022) kunnen worden uitgevoerd en dus na goedkeuring snel kunnen beginnen;
  • projectuitbreidingen, al dan niet in open projecten, hebben een streepje voor; deze zijn relatief eenvoudig te beoordelen en gemakkelijk op te starten;
  • gezien de huidige situatie worden innovatieve initiatieven die kunnen bijdragen aan oplossingen van (directe) gevolgen van de covid-crisis toegejuicht;
  • er is nog relatief kort tijd; er zal daarom op basis van een korte beschrijving van een projectidee een eerste beoordeling plaatsvinden, zodat men snel een eerste inschatting krijgt vanuit de Interreg-programmapartners omtrent de kansen van de aanvraag. Bij een positieve inschatting, zal snel na de indiening van de aanvraag een definitief besluit worden genomen.


Aangeraden wordt om voor meer informatie op korte termijn contact op te nemen met het regionale programmamanagement. Een concept moet uiterlijk op 5 maart 2021 ontvangen zijn zodat de eerste beoordeling door de Interreg-partners op 7 april 2021 kan plaatsvinden.

Zie ook: https://www.deutschland-nederland.eu/nl/laatste-kans-voor-project-ideeen/

Over het programma
Het programma Interreg VA Nederland-Duitsland is gericht op de versterking van de innovatiekracht van het programmagebied en het leveren van een bijdrage aan het verminderen van de barrièrewerking van de Nederlands-Duitse grens.

Terug naar overzicht