Nieuws

feb
19

Budgetten VIA overvraagd, meer geld voor Valorisatie en Kennisontwikkeling

Op 16 februari gingen de nieuwe VIA-subsidies Ontwikkelingsprojecten (VIA2021OP) en Softwareontwikkeling VIA2021SO) open voor innovatieve Noord-Nederlandse ondernemers.

De belangstelling bleek erg groot en de budgetten voor beide subsidies waren op dezelfde dag al overtekend. Voor de subsidie Ontwikkelingsprojecten is op de dag van openstelling voor ruim € 7,5 miljoen subsidie aangevraagd (het beschikbare budget is € 5 miljoen). Voor de subsidie Softwareontwikkeling is ruim € 3 miljoen subsidie aangevraagd (het beschikbare budget is € 3 miljoen).

Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die zijn ingediend, wordt na het behandelen van de compleetheidstoetsen bepaald of er een loting plaats zal vinden om te bepalen welke projecten daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieteam van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is op het moment druk bezig om de compleetheidstoetsen zo snel mogelijk af te ronden. De betreffende aanvragers worden hiervan op de hoogte gehouden.

Aanvragen die nu buiten het subsidieplafond vallen, kunnen overigens mogelijk toch nog voor subsidie in aanmerking komen. Dit omdat tijdens de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen kan blijken dat projecten niet aan de voorwaarden van de subsidie voldoen en afgewezen moeten worden. Hierdoor kan er budget vrijvallen voor een volgende aanvraag. Het is daarom ook nog steeds mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen, maar men moet dan wel rekening houden met de mogelijkheid dat er uiteindelijk geen budget meer beschikbaar kan zijn.

Valorisatie en Kennisontwikkeling
Het Dagelijks Bestuur van het SNN heeft 16 februari besloten om het subsidiebudget voor de call Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 (VKNN) op te hogen van € 4 miljoen naar € 12 miljoen. Voor deze call geldt dat er inmiddels meer dan 20 aanvragen zijn ingediend met een budgetbeslag van boven de € 20 miljoen. De deskundigencommissie heeft inmiddels voor € 3,7 miljoen aan projecten positief beoordeeld. Begin maart wordt de volgende reeks projecten behandeld.

Kijk voor meer informatie op: https://www.snn.nl/nieuws/nieuws-over-de-via-subsidie-en-call-valorisatie-en-kennisontwikkeling

Terug naar overzicht