Nieuws

feb
19

Wijziging en nieuwe subsidieplafonds Regeling subsidie zij-instroom

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Regeling subsidie zij-instroom (ZIJ-INSTROOM) gewijzigd. De wijziging betreft het herstel van enkele zogeheten omissies én de bekendmaking van de subsidieplafonds voor 2020.

De omissies die worden gerepareerd hebben betrekking op onduidelijkheid voor welke zij-instromers in het mbo recht op subsidiëring bestaat. In de regeling wordt daarom nu beter tot uitdrukking gebracht dat ook subsidie kan worden aangevraagd voor personen die beschikken over relevante werkervaring en die geschikt worden geacht door het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling, maar die nog niet beschikken over een bevoegdheid.

Daarnaast wordt verduidelijkt dat alleen een bevoegd gezag van een bekostigde mbo-instelling in aanmerking komt voor subsidie voor een zij-instromer. Waar dit voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs al duidelijk was, was de begripsbepaling voor het mbo hierin onvoldoende duidelijk.

Tot slot zijn de subsidieplafonds voor 2020 bekendgemaakt. De hoogte hiervan is gebaseerd op de verdeling van het aantal aanvragen in 2019. Uitzondering hierop is het plafond voor zij-instromers die werkzaam zijn in opleidingen in de bèta en techniek in het mbo, hiervoor is namelijk een vast bedrag per jaar voor beschikbaar. De subsidieplafonds voor 2020 zijn als volgt:

  • voor zij-instromers in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs: € 17.420.000;
  • voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs (inclusief TIO): € 3.820.000;
  • voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs: € 14.000.000;
  • voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in een opleiding in de bèta en techniek: € 4.000.000.


Het subsidiebedrag bedraagt net als de afgelopen jaren € 20.000 per zij-instromer.

Over de regeling
Het doel van de Regeling subsidie zij-instroom is scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen bij het aantrekken en begeleiden van zij-instromers.

Een zij-instromer is iemand die geschikt is bevonden om onderwijs te geven, maar nog niet over de officiële onderwijsbevoegdheid beschikt. Een zij-instromer kan met behulp van een zij-instroomtraject leraar worden zonder hiervoor de reguliere lerarenopleiding te volgen. Het gaat hierbij om een verkort maatwerktraject, afgestemd op eerdere opleidings- en werkervaring.

Terug naar overzicht