Nieuws

feb
19

NRO-oproep voor overzichtsstudies onderwijspraktijk en -beleid

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) – onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) – heeft de oproep Overzichtsstudies 2020 geopend.

Overzichtsstudies zijn kortlopende, verkennende studies of reviewstudies naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. Overzichtsstudies moeten weergeven wat op dit moment bekend is over een onderwerp en kunnen zo een maatschappelijke bijdrage leveren.

Vanuit de nu geopende oproep is in totaal € 300.000 subsidie beschikbaar voor zes overzichtsstudies (€ 50.000 per studie) naar de volgende thema's:

  • 1. Zelfregulatie in relatie tot cognitieve prestaties of motivatie;
  • 2. 21ste-eeuwse vaardigheden: kritisch en/of creatief denken;
  • 3. De invloed van professionalisering van leraren op de kwaliteit van onderwijs;
  • 4. Positieve randvoorwaarden voor het invoeren van duurzame innovaties;
  • 5. Vrij thema (financiering voor twee overzichtsstudies).


Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, een instelling voor hoger beroepsonderwijs of een andere onderzoeksinstelling in Nederland waar onafhankelijk onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Onderzoekers dienen gepromoveerd te zijn. Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal twee medeaanvragers.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 14 april 2020 (14:00 uur). De deadline voor het indienen van aanvragen is 3 september 2020 (14:00 uur).

Kijk voor meer informatie op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-9740.html

Terug naar overzicht