Nieuws

feb
19

Subsidieregeling Dorpsinitiatieven Drenthe vanaf 1 maart geopend

Drentse gemeenten kunnen binnenkort gebruikmaken van een nieuwe subsidie waarmee de leefbaarheid op het platteland kan worden vergroot. Met de Subsidieregeling Dorpsinitiatieven wil de provincie projecten stimuleren, waarin door de dorpsbewoners van Drenthe creativiteit en burgerkracht worden ingezet voor de bevordering van deze leefbaarheid. Aanvragen kunnen in twee termijnen worden ingediend. Voor het kalenderjaar 2019 is dat van 1 maart tot en met 31 mei 2019.

Aanvragen voor het kalenderjaar 2020 kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 maart 2020. De dorpsinitiatieven zijn gericht op ten minste één van de volgende vijf leefbaarheidsthema's: wonen en leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen, werk en economie en / of sociale structuur. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, komt ten goede aan de gehele (dorps)gemeenschap en vindt plaats in de provincie Drenthe, maar niet in de stedelijke gebieden van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Meppel. 

 

De subsidie wordt uiterlijk op 31 december 2020 verstrekt. De uitvoeringsperiode van een dorpsinitiatief mag niet langer dan ten hoogste twee jaar duren. 

Terug naar overzicht