Nieuws

feb
19

Overijssel stelt nieuwe subsidieplafonds vast voor 2019

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor twee subsidieregelingen. Voor de regeling Duurzame startende ondernemers was eerder nog geen budget bekendgemaakt voor 2019. Hiervoor is nu € 87.500 beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het subsidieplafond voor de regeling Cultuurmakelaars is met terugwerkende kracht verhoogd tot € 300.000. Dit bedrag is uitsluitend bestemd voor eerder ingediende aanvragen.

Met de regeling Cultuurmakelaars kan de provincie Overijssel subsidie verstrekken voor een cultuurmakelaar. Een cultuurmakelaar is een onafhankelijke adviseur, die ten dienste staat of in opdracht van culturele organisaties of gemeenten werkt. De cultuurmakelaar kan onder meer worden ingezet om contacten tussen de culturele organisaties te intensiveren, de deskundigheid van culturele organisaties te verbeteren, vernieuwend aanbod te onderzoeken en ondersteuning te bieden in het organiseren van cultuurprojecten. De regeling is momenteel gesloten.

 

Met de subsidie Duurzame ondersteuning startende ondernemers kan de provincie Overijssel een vergoeding verstrekken aan startende ondernemers, die een duurzame eerstelijns ondersteuningsstructuur willen realiseren of versterken. Hierbij gaat het om de faciliteiten die maken dat een ondernemer fysiek, digitaal of telefonisch bereikbaar is. Aanvragen kunnen worden ingediend door een gemeente. De ingediende voorstellen worden behandeld op volgorde van ontvangst en zolang het subsidieplafond het toelaat.

Terug naar overzicht