Nieuws

feb
19

Extra budget voor Limburgse subsidie voor versterking kwaliteit toeristisch aanbod

Met de Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod wil de provincie Limburg ondernemers uit de toeristische sector stimuleren in te spelen op de vraag van morgen door samen met andere ondernemers en organisaties businesscases voor nieuwe PMPC’s op te stellen en (vervolgens) nieuwe PMPC’s te realiseren. Het subsidieplafond voor het opstellen van businesscases wordt verhoogd. Er is nu € 43.531,25 beschikbaar.

Het eerder vastgestelde subsidieplafond voor het realiseren van een PMPC op basis van een uitgewerkte businesscase blijft ongewijzigd vastgesteld op € 300.000. Voor beide typen initiatieven kunnen nog tot en met 30 april 2019 aanvragen worden ingediend.

Terug naar overzicht