Nieuws

feb
19

Drenthe maakt nieuwe subsidie voor versterken sociale leefbaarheid in de regio bekend

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de eerder aangekondigde Subsidieregeling Innovatie, Krimp en Leefbaarheid bekendgemaakt. De regeling is de opvolger van de in december 2017 gepubliceerde Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid, die is komen te vervallen. De nieuwe regeling is op een aantal punten herzien. Aanvragen kunnen worden ingediend door onder meer instellingen, verenigingen en scholen.

Er zijn twee indientermijnen vastgesteld: 1 maart tot en met 31 oktober 2019 en 1 januari tot en met 31 oktober 2020. Subsidieplafonds voor deze periodes zijn nog niet bekend.

 

De doelstelling van de regeling is uitgebreid. De subsidieregeling Innovatie, Krimp en Leefbaarheid heeft tot doel om een positieve impuls te geven aan wonen, welzijn, werken, zorg, bereikbaarheid en burgerkracht, met name voor inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en voor doelgroepen die extra aandacht verdienen. De projecten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten betrekking hebben op ten minste één van de volgende sociale leefbaarheidsthema's: Onderwijs, Sport en beweging en Zorg. De voorstellen moeten daarnaast een innovatief karakter en een bovenlokaal effect hebben.

 

Bij projecten gericht op het thema Onderwijs kan onder meer subsidie worden verstrekt voor het verhogen van het niveau van het primair onderwijs, onder meer door het verminderen van het niveau van het aantal zwakke scholen, het verbeteren van zwakke scholen of een algemene verbetering van het onderwijsniveau. De vergoeding kan ook worden aangevraagd voor het realiseren van meer excellente scholen en het bijdragen aan of in stand houden van de onderwijsvoorzieningen en het onderwijsniveau daar waar sprake is van bevolkings- en leerlingendaling. 

Terug naar overzicht