Nieuws

feb
19

Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2019 gepubliceerd

Op 12 maart a.s. wordt de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) opengesteld. In de vandaag gepubliceerde Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019, zijn de technologieën op het gebied van de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De ronde is open tot en met 4 april 2019 en heeft een budget van € 5 miljard.

De SDE+ richt zich op de grootschalige uitrol van hernieuwbare energie. De voornaamste kenmerken zijn:

  • één subsidieplafond per openstelling;
  • een gefaseerde openstelling waarin projecten met een lagere kostprijs (het basisbedrag) eerder kunnen inschrijven; en
  • een maximaal basisbedrag per productie-installatie, dat per productie-installatie de maximale integrale kostprijs bepaalt waartegen de subsidie wordt verleend.

De voorjaarsronde bestaat uit drie fases met elk een maximum fasebedrag:

  • 12 maart tot en met 18 maart: 0,090/kWh - 0,064/kWh;
  • 18 maart tot en met 25 maart: 0,110/kWh - 0,078/kWh;
  • 25 maart tot en met 4 april: 0,130/kWh - 0,092/kWh.

De Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019 treedt met ingang van 1 maart 2019 in werking. 


De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020 en 16% in 2023. 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 zal de SDE+ worden verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2 -reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit moet gebeuren door middel van een exploitatiesubsidie.

Terug naar overzicht