Nieuws

feb
19

Subsidieplafond voor Overijsselse regeling Jonge bedrijfsopvolgers bereikt

Met het aantal tot nu ingediende aanvragen voor subsidieregeling Jonge bedrijfsopvolgers is het voor 2018 vastgestelde subsidieplafond overschreden. Net als in 2017 is de regeling succesvol. Met de subsidie Jonge bedrijfsopvolgers verstrekt de provincie Overijssel subsidie voor investeringen, die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf.

U kunt nog een aanvraag indienen, u dient echter voordat u deze indient contact op te nemen met mw. Marjo Koldeweij, tel. 038 499 7054. 

 

Bij het indienen van een projectvoorstel moet sprake zijn van opvolging door een familielid in de eerste, tweede of derde graad. De investering heeft betrekking op vernieuwing of verbetering van het productieproces of een marktimplementatie van een nieuwe dienst. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, tot het subsidieplafond is bereikt. Het project moet vooraf zijn afgestemd met de provinciale beleidsmedewerker van het MKB-programma. De bijdrage is maximaal 30% van de subsidiabele investeringskosten, tot ten hoogste € 20.000 per aanvrager. 

Terug naar overzicht