Nieuws

feb
19

Rectificatie subsidie Ruimtelijke kwaliteit groene Omgeving Overijssel

Op 20 november 2017 stelden Gedeputeerde Staten van Overijssel een groot aantal subsidieplafonds voor 2018 vast. Er is een rectificatie bekendgemaakt voor de bepalingen voor het beschikbare budget van de paragraaf Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving. Het eerder vastgestelde subsidieplafond en de daarbij behorende deelplafonds blijven gelijk.

De gewijzigde tekst met betrekking tot het subsidieplafond luidt als volgt: 

 

Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 250.000, dat wordt onderverdeeld in deelplafonds van:

  • € 150.000, voor participatie aan ruimtelijke ontwikkelingen met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied, in combinatie met realisatie van fysieke maatregelen, die voortvloeien uit het bovenvermelde proces of de bovenvermelde aanpak; 
  • € 100.000, voor het stimuleren van gebiedsgerichte ontwikkelingen met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied van Overijssel die een voorbeeld kunnen zijn voor andere gebieden in combinatie met realisatie van fysieke maatregelen, die voortvloeien uit het bovenvermelde proces of de bovenvermelde aanpak.

Terug naar overzicht