Nieuws

feb
19

Openstelling voor subsidie Indirecte Emissiekosten ETS aangekondigd

In 2018 zal naar verwachting € 40 miljoen beschikbaar zijn voor de Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS. De regeling zal geopend zijn van 1 juni tot en met 31 augustus. Zowel de hoogte van het budget en de openstellingsdata worden definitief na publicatie in de Staatscourant.

De subsidieregeling 'Indirecte emissiekosten ETS' (Emissions Trading Scheme) compenseert bedrijven die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De Europese Unie geeft haar lidstaten de mogelijkheid om financiële compensatie te verlenen. Ondernemingen ontvangen subsidie in het jaar volgend op het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Terug naar overzicht