Nieuws

feb
19

NRO call Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het mbo open

Bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kunnen tot en met 27 maart 2018 intentieverklaringen worden ingediend voor de call Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het mbo. Er kunnen twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek worden ingericht, één gericht op burgerschap en één gericht op ICT en leren. Er is in totaal een budget beschikbaar van € 800.000. De bijdrage is maximaal € 400.000 per werkplaats voor een periode van 24 maanden.

Doel van de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek is het verhogen van de kwaliteit van de onderwijspraktijk door:

  • het met (wetenschappelijke) kennis onderbouwd (evidence informed) handelen van onderwijzend personeel te vergroten;
  • kennis te ontwikkelen en ontsluiten die op regionaal (en mogelijk landelijk) niveau leidt tot een kennisbasis bij onderwijsprofessionals in het mbo;
  • de hogescholen en universiteiten een structurele verbinding met de onderwijspraktijk te bieden voor onderzoek en opleiding.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door consortia van Nederlandse besturen van mbo-instellingen en Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten en Nederlandse hogescholen. Een consortium bestaat minimaal uit één mbo-instelling, lectoren/(docent-) onderzoekers verbonden aan ten minste één hogeschool en onderzoekers verbonden aan ten minste één universiteit. Bij voorkeur maken (ook) practoraten deel uit van een consortium. Het consortium moet bijdragen aan de financiering van de werkplaats in de vorm van personele en/of materiële bijdragen. De cofinanciering moet 40% bedragen van het totale projectbudget.

 

Projecten moeten uiterlijk 1 oktober 2018 van start gaan. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 17 april 2018.

Terug naar overzicht