Nieuws

feb
19

Indientermijn subsidie hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel verlengd

Op 15 februari 2018 heropende Overijssel de subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing. Aanvragen konden aanvankelijk worden ingediend tot en met 1 april 2018. Deze datum valt op een zondag, tevens Eerste Paasdag. De indientermijn is daarom verlengd tot en met dinsdag 3 april 2018. Het subsidieplafond voor deze tender blijft € 1 miljoen.

De regeling is op een aantal punten gewijzigd. Aanvragen kunnen vanaf nu worden ingediend door rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of kerkgenootschappen. De subsidie kan niet worden aangevraagd voor LED-verlichting of een HR-ketel. De activiteiten, waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd, mogen nog niet zijn gestart.

 

Alleen volledig ingediende aanvragen zullen in behandeling worden genomen. Projecten, die tot en met 16 maart 2018 worden ingediend, worden door de provincie op volledigheid getoetst. Geadviseerd wordt dan ook om de aanvragen vóór deze datum in te dienen. Alle ingediende, volledige aanvragen worden in een prioriteitsvolgorde geplaatst, op basis van een bepaalde score. De score wordt bepaald op basis van wegingscriteria.

 

De tweede tenderperiode voor deze regeling is van 1 augustus tot en met 15 september 2018. Hiervoor is eveneens een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen.

Terug naar overzicht