Nieuws

feb
19

Fryslân stelt ontwerp Natuurbeheerplan 2019 vast

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben onlangs het Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2019 vastgesteld. In dit beheerplan worden de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie, via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap. Het natuurbeheerplan ligt tot en met 2 april 2018 ter inzage op het provinciehuis.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen op de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2018. De wijzigingen zijn zichtbaar op de beheertypenkaart.

 

Meer informatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer is te vinden op de landelijke site www.bij12.nl. Voor vragen kan contact op worden genomen met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân.

Terug naar overzicht