Nieuws

feb
19

Budget voor Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) ruim overtekend

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland laat weten dat het budget voor de vierde tranche van de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) ruim overtekend is. De regeling is in 2014 van start gegaan met een budget van € 40 miljoen. Voor deze openstelling zijn de nog resterende middelen in één keer beschikbaar gesteld. Door de overtekening is de kans klein dat aanvragen die nog worden ingediend, voor subsidie in aanmerking komen.

De RIG maakt deel uit van het programma van de Economic Board Groningen (EBG) en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch te versterken. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben zij de middelen ter beschikking gesteld. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit. 

Terug naar overzicht