Nieuws

feb
19

Rectificatie bericht: LEADER Utrecht geopend voor aanvragen

Onlangs maakten wij in onze nieuwsbrief bekend, dat de provincie Utrecht het openstellingsbesluit LEADER in het kader van het EU-Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) heeft vastgesteld. In de introductietekst van dit bericht is een subsidieplafond van 15.500.000 vermeld. Dit moet echter 1.550.000 zijn. Het budget is uitsluitend bestemd voor de promotieactiviteiten van de lokale actiegroepen (LAG's) Weidse Veenweiden en Utrecht Oost.  
 
LEADER wordt met Europees en provinciaal budget gefinancierd en beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 15 april 2016.
Aanvragen kunnen door LAG's of door een rechtspersoon namens een LAG worden ingediend. Een LAG moet ten minste voor 50% uit stemgerechtigde leden bestaan die geen overheidsinstanties vertegenwoordigen. Van het vastgestelde budget is maximaal € 775.000 bestemd voor de LAG Weidse Veenweiden en maximaal € 775.000 voor de LAG Utrecht Oost.

Terug naar overzicht