Nieuws

feb
19

Noord-Holland stelt subsidieplafonds vast voor subsidie Businesscase Zeevang en Groene Uitweggebied

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben subsidieplafonds voor 2014 vastgesteld voor de uitvoeringsregeling subsidie Businesscase Zeevang en Groene Uitweggebied Noord-Holland 2013. Met deze regeling kan subsidie verstrekt worden voor de verbetering verkavelings- en infrastructuur, de verplaatsing van landbouwbedrijven en het beperken maaiveld veengrond businesscase Zeevang.

De bedragen zijn als volgt:

Voor de paragraaf Verbetering verkavelings- en infrastructuur:
• € 480.000 voor het Groene Uitweggebied;
• € 700.000 oor de Businesscase Zeevang.

Voor de paragraaf Verplaatsing van landbouwbedrijven:
• € 1.200.000 voor het Groene Uitweggebied;
• € 800.000 voor de Businesscase Zeevang.

Voor de paragraaf beperken maaivelddaling veengrond Businesscase Zeevang € 100.000.

Terug naar overzicht