Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
19

7e call voor het Europese milieuprogramma LIFE+ gepubliceerd

De Europese Commissie nodigt geïnteresseerden uit om voorstellen in te dienen voor de selectieronde 2013 van LIFE+ (7e call). De aanvraag kan worden ingediend door in de Europese Unie of in Kroatië geregistreerde rechtspersonen. De sluitingsdatum is 25 juni 2013.

Het budget van deze oproep bedraagt € 278 miljoen. Het voor Nederland beschikbare bedrag is € 8.529.214,-. De richtsnoeren voor aanvragers en de aanvraagformulieren, zijn binnenkort te vinden op de LIFE-website.

Het doel van LIFE+ is het financieren van de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie van het Europese milieubeleid en wetgeving. Het programma richt zich op drie onderdelen:
• Natuur en biodiversiteit: Wilde flora, fauna en natuurlijke systemen en habitats beschermen, instandhouden, herstellen en monitoren;
• Milieubeleid en bestuur: een strategische aanpak van klimaatverandering, water, lucht, bodem, stadsmilieu, lawaai, chemische stoffen, milieu en gezondheid, natuurlijke hulpbronnen en afval, bossen, innovatie, strategische aanpak;
• Informatie en communicatie: de verspreiding van informatie en de bewustwording van milieuproblemen, waaronder de preventie van bosbranden. Denk aan informatiecampagnes, conferenties, publicaties en training.

Terug naar overzicht