Nieuws

jan
19

Wijziging en openstelling voor Interreg programma Euregio Maas-Rijn gepubliceerd

Vanaf 22 januari kunnen aanvragen worden ingediend voor nieuwe projecten bij het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn. De projecten die worden gefinancierd door de Interreg-fondsen zijn bedoeld om het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregio’s te versterken. De sluitingsdatum voor het indienen van de volledige aanvraag is 5 maart 2018.

Vanaf 2018 zijn er per prioritaire as prioriteitscriteria vastgesteld. Aanvragen die aan onderstaande prioriteitscriteria voldoen hebben voorrang op subsidieaanvragen die enkel voldoen aan de selectiecriteria zoals genoemd bij de voorwaarden:

Prioritaire as 1

 • Projecten die innovatiemogelijkheden tonen voor het MKB;
 • Projecten die het MKB stimuleren gebruik te maken van grensoverschrijdende innovatie structuren;
 • Projecten die zich richten op cross overs tussen economische en technologische sectoren;
 • Projecten die zich richten op een integrale benadering van nieuwe technologieën en de verschillende faciliteiten op dit vlak;
 • Projecten die zich niet hoofdzakelijk richten op onderzoek maar wel het realiseren van faciliteiten.

Prioritaire as 2

 • Projecten die zich richten op energie, duurzame ontwikkeling en maatregelen om negatieve klimaatveranderingen voor het bedrijfsleven het hoofd te bieden;
 • Projecten met een demonstratiekarakter en tegelijkertijd investeringen of andere maatregelen uitlokken bij het MKB;
 • Projecten die tot doel hebben om intelligente en duurzame oplossingen in alle fasen van de productie bij het MKB te initiëren.

Prioritaire as 3

 • Projecten gericht op grensoverschrijdende contacten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
 • Projecten die zich richten op het ontwikkelen van faciliteiten en pilot projecten om de grensoverschrijdende mogelijkheden in beeld te brengen;
 • Projecten die tot doel hebben om nieuwe technologieën en innovatieve acties op grensoverschrijdend arbeidsmarktgebied te introduceren en te demonstreren.

Prioritaire as 4

 • Projecten die zich richten op territoriale ontwikkeling, mobiliteit of toerisme;
 • Projecten die zich richten op een geïntegreerd (marketing) beleid voor de gehele grensoverschrijdende regio. 

Het budget voor deze openstelling wordt verdeeld over de vier prioriteiten. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen kan het Comité van Toezicht besluiten om dit deelbudget voor een prioriteit te verhogen met een bedrag dat vrijvalt als gevolg van het niet doorgaan van eerder goedgekeurde projecten of als gevolg van een lagere vaststelling voor deze projecten. Hierbij geldt dat minimaal:

 • € 6,6 miljoen aan EFRO middelen voor projecten uit prioritaire as 1 overblijft;
 • € 3,0 miljoen voor prioriteit 2 projecten, en
 • € 2,9 miljoen voor prioriteit 3 projecten.

Interreg is een Europees programma gericht op het bevorderen en stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking. De Euregio Maas-Rijn (EMR), in 1976 als werkgroep opgericht, is één van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. De vijfde programmaperiode (INTERREG VA) loopt van 2014 tot 2020. De vijf partnerregio's van EMR zijn: het zuidelijk deel van de provincie Limburg (NL), de provincie Limburg (B), de provincie Luik (B), de Duitstalige Gemeenschap (B) en het Zweckverband Region Aachen (D). Er wordt samengewerkt rondom de volgende thema's:

 • Economie en innovatie;
 • Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding;
 • Cultuur en toerisme;
 • Gezondheidszorg;
 • Veiligheid;
 • Mobiliteit en infrastructuur;
 • Duurzame ontwikkeling;
 • Territoriale analyse;
 • Belangenbehartiging en regiomarketing.

Terug naar overzicht