Nieuws

jan
19

Vooraankondiging NWO call Duurzame Living Labs in de Logistiek

De call Duurzame Living Labs in de Logistiek, die eind januari door NWO gepubliceerd zal worden, is een eerste stap in het stimuleren van onderzoek in praktijkomgevingen zoals steden, havens, warehouses en corridors die logistieke knooppunten verbinden. De call biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van consortium dat een Living lab gaat opzetten. Het lab moet zowel bijdragen aan (fundamentele) kennisontwikkeling, praktijkgericht onderzoek als ontwikkeling van nieuwe tools en toepassingen.

De aandacht gaat hierbij uit naar de volgende thema’s: duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Naast het geschikt maken van de praktijkomgeving, en het vormen van een structurele voorziening voor het verzamelen van onderzoeksgegevens en data, vormt het onderzoek naar de ethische en maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties een intergraal onderdeel van de call. NWO heeft hiervoor de MVI-benadering ontwikkeld. 

 

De call is opgesteld door het TKI Dinalog, NWO, Regieorgaan SIA en het ministerie van IenW in samenwerking met de Topsectoren Energie en Water & Maritiem. Op dinsdag 6 maart organiseren zij een matchmakingbijeenkomst in Utrecht. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op de websites van NWO en TKI Dinalog.  De deadline voor het indienen van de aanvraag door het beoogde consortium is naar verwachting eind maart 2018. In de tweede fase kunnen aanvragen worden ingediend voor het inrichten en uitvoeren van onderzoek in de living labs. Details over deze fase zullen in de loop van het jaar gepubliceerd worden. 

Terug naar overzicht