Nieuws

jan
19

Zesde ronde Take-off geopend

Tot en met 28 februari 2017 kunnen academische en hbo-starters een aanvraag voor het programma Take-off indienen. Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het programma kent twee fases: fase 1 - haalbaarheidsstudies en fase 2 - vroegefasetrajecten. Voor haalbaarheidsstudies is 1 miljoen beschikbaar, voor vroegefasetrajecten 2 miljoen.Het Take-off hbo fase 1 - haalbaarheidsstudies wordt uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Take-off fase 2 Vroegefasetrajecten voor hbo starters is samengevoegd met de Take-off fase 2 Vroegefasetrajecten voor academische starters en maakt onderdeel uit van de zesde call. 
 
Take-off is onderdeel van de vroegefasefinanciering VFF, dat weer onderdeel is van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen. Met de vroegefasefinanciering kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen. Hiermee kunnen zij onderzoeken of hun idee (of concept) een kans van slagen heeft op de markt.
Zowel starters als gevestigde bedrijven komen in aanmerking voor de vroegefasefinanciering. VFF richt zich op drie doelgroepen:

mkb-ondernemers (klein en middelgroot);
innovatieve starters (< 6 jaar);
academische innovatieve starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een academisch ziekenhuis) en hbo starters.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) voeren deze regeling uit. RVO verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. NWO TTW voert de regeling uit voor academische innovatieve starters. Dit gebeurt in het kader van het programma Take-off. 
 

Terug naar overzicht