Nieuws

jan
19

Gelderland opent tijdelijke subsidie stimulans sociale woningmarkt

Momenteel is er landelijk sprake van een piek in de vraag naar goedkope huisvesting, als gevolg van veranderingen in de wetgeving rond wonen en zorg. Daarnaast is het aantal vergunninghouders toegenomen. Uitbreiding van huisvestingsmogelijkheden in de sociale huursector is ook in Gelderland noodzakelijk. Vanaf 1 februari kunnen gemeenten een aanvraag indienen vanuit de regeling Tijdelijke Stimulans sociale woningmarkt. De subsidieregeling is een onderdeel van het programma Steengoed benutten. Gemeenten kunnen een investeringsbijdrage krijgen voor de realisatie van tijdelijke wooneenheden in een gemeentelijk pand of op een gemeentelijke locatie. Die bijdrage is € 2.000 per gerealiseerde wooneenheid, tot maximaal € 80.000 per gemeente. Er kan eveneens subsidie worden aangevraagd voor het doorrekenen van een business case of het inhuren van procesbegeleiders, die aan de slag gaan met initiatieven voor tijdelijke huisvesting.
 
Voor de tijdelijke initiatieven is in totaal € 1 miljoen beschikbaar, dat wordt onderverdeeld in deelplafonds van € 500.000 voor procesondersteuning en € 500.000 voor investering.
De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht