Nieuws

dec
18

Nieuwe ronde Innovatiebudget NL DIGIbeter 7 januari open

Het Innovatiebudget NL DIGIbeter (INLD) wordt van 7 januari 2020 opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt met behulp van deze nieuwe aanvraagronde overheden met innovatieve ideeën om de digitale dienstverlening te verbeteren én overheden met vraagstukken op dat gebied.

Overheden kunnen zich op twee manieren aanmelden:

  • projecten: aanvragers kunnen een project indienen dat zij zelf willen starten en waarbij zij al een oplossing voor ogen hebben;
  • challenges: aanvragers kunnen een vraagstuk uitzetten als 'challenge' waarop innovatieve ondernemers zich met oplossingen kunnen inschrijven. Deze challenges worden onderdeel van het Startup in Residence programma.


De al aangekondigde nieuwe aanvraagronde staat in eerste instantie tot en met 9 februari 2020 open voor het indienen van zogeheten eerste voorstellen op 1 A4. Op basis van dit eerste voorstel krijgt men een positief of negatief advies voor het indienen van een uitgewerkt plan (fase 2). Definitieve projectvoorstellen kunnen vervolgens worden aangeleverd tot en met 27 maart 2020, waarna eventuele pitches en de eindselectie volgen.

Zie ook: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/innovatiebudget/dossier-berichten/bzk-lanceert-innovatiebudget-digitale-overheid-2020/ en https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/innovatie/innovatiebudget/

Over het budget
Het doel van het Innovatiebudget NL DIGIbeter is het stimuleren van innovaties om de digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. Het budget – dat naar aanleiding van de 'Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter' beschikbaar is gesteld door BZK – is bestemd voor de gehele Nederlandse overheid: provincies, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en agentschappen.

Terug naar overzicht