Nieuws

dec
18

Nieuwe regeling voor Groningse cultuurpanden gepubliceerd

De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling cultuurpanden provincie Groningen 2020 (CPANDGR) gepubliceerd.

Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling, die per 1 januari 2020 de Subsidieregeling culturele infrastructuur aard- en nagelvast provincie Groningen (CIANGR) vervangt, is het mogelijk maken dat er plekken gecreĆ«erd worden of bewaard blijven, waar ontmoeting, meedoen en samenwerking onderling en met andere sectoren vanuit het culturele veld mogelijk is. Het gaat hierbij zowel om bestaande als nieuwe panden, die bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur. Voor 2020 is een plafond van € 300.000 vastgesteld.

Met het budget wil de provincie investeren in panden met een culturele bestemming in stad en de provincie. Middels het bijdragen aan investeringen in deze panden wil de provincie mede invulling geven aan enkele strategische lijnen zoals deze zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020.

Subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van een pand met een culturele bestemming of de toekomstige eigenaar van een pand met een culturele bestemming (mits de aanvraag voor subsidie vergezeld gaat van een door verkoper en koper ondertekende koopovereenkomst voor het betreffende pand).

Subsidie kan worden verstrekt voor onroerende zaken met een culturele bestemming. Concreet gaat het om panden waar op structurele basis culturele activiteiten plaatsvinden of gaan plaatsvinden, waarbij jaarlijks minimaal 80% van de tijd- en ruimtecapaciteit voor culturele doeleinden wordt gebruikt. Het gaat hierbij zowel om bestaande als nieuwe panden, die bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Groningen. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht