Nieuws

dec
18

Eurostars-programma weer open voor aanvragen

Het online aanvraagsysteem van het Eurostars-programma (EUROSTARS) is weer geopend. Aanvragen voor de nu geopende aanvraagronde kunnen worden ingediend tot en met 13 februari 2020 (20.00 uur).

Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. Het programma, waaraan 36 landen deelnemen, bundelt de nationale programma's ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet.

In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale O&O-projecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. De te ondersteunen mkb-bedrijven moeten minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in O&O.

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma's ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land. In Nederland wordt de ondersteuning verstrekt op basis van de regeling Eurostarsprojecten (EUROSTARSNL).

Aanvragen kunnen met behulp van het online aanvraagsysteem worden ingediend bij het EUREKA-secretariaat. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door technische experts en vervolgens gerangschikt door een onafhankelijk evaluatiepanel.

Zie voor meer informatie: https://www.eurostars-eureka.eu/

Terug naar overzicht