Nieuws

dec
18

Transitiefonds Veehouderij Noord-Brabant van start

Het eerder aangekondigde Transitiefonds Veehouderij Noord-Brabant, een gezamenlijk initiatief van de provincie en het Nationaal Groenfonds is met ingang van 13 december 2018 in werking getreden. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan veehouders, die investeringen doen in hun bedrijf om onder meer de ammoniakuitstoot terug te dringen.

Het Transitiefonds Veehouderij heeft een vermogen van € 15 miljoen, waarvan € 5 miljoen afkomstig is van het Nationaal Groenfonds en € 10 miljoen van de provincie. De achtergestelde lening bedraagt maximaal € 250.000. Zie voor meer informatie de flyer van het aanvraagproces.

Terug naar overzicht