Nieuws

dec
18

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis voortgezet in 2019

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe wijzigingen op de Subsidieregeling eigen huis gepubliceerd. Verenigingen van eigenaars (VvE's) kunnen ook in 2019 subsidie aanvragen. De regeling is inhoudelijk verder niet gewijzigd.

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis stimuleert de energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere sector. Bij de start van de regeling was er budget voor zowel eigenaren-bewoners als voor verenigingen van eigenaars (VvE's). Het budget voor eigenaren-bewoners is inmiddels al geruime tijd uitgeput. Voor VvE's is nog wel budget beschikbaar: VvE's hebben, vanwege de inspraak van alle eigenaren, een lang besluitvormingsproces. Het nog beschikbare budget voor VvE's wordt doorgeschoven naar 2020. De regeling zal worden verlengd tot en met 2023, zodat bij eventueel verder schuiven van het budget in de toekomst, de regeling niet opnieuw hoeft te worden verlengd. Om onduidelijkheid over de mogelijkheid van subsidieverlening aan eigenaren-bewoners te voorkomen, is het subsidieplafond voor dat onderdeel op € 0 gesteld. 

 

VvE's kunnen ook in 2019 subsidie aanvragen voor een energieadvies, eventueel in combinatie met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding. Ook kan er subsidie worden aangevraagd voor minimaal 2 energiebesparende maatregelen voor verduurzaming van hun gebouw(en). 

Terug naar overzicht