Nieuws

dec
18

Stand van zaken subsidieplafond Ontwikkeladvies 45+ per 17 december 2018

De Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers is onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. De subsidie wordt verstrekt aan loopbaanadviseurs die aan werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven, of die een Training ontwikkeladvies voor leidinggevenden hebben uitgevoerd. Uitvoering van Beleid publiceert regelmatig een overzicht met de stand van zaken van het subsidieplafond.

Klik hier voor het overzicht met de stand van zaken per 10 december 2018. De geselecteerde beroepsgroepen zijn:

 • secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers voor zover geen sprake is van:
  • een administratieve-, financieel/boekhoudkundige- en salaris- en personeelsfunctie,
  • een dienstbetrekking in de sector zorg en welzijn, en
  • een dienstbetrekking in de sector Rijk (zie artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement);
 • werkenden in beroepen in de cateringbranche;
 • werkenden in de sector detailhandel en in fysieke winkels in de reisbranche;
 • gemeenteambtenaren;
 • buitengewoon opsporingsambtenaren (zie artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering), toezichthouders en handhavers m.u.v. Rijkssector;
 • schoonmakers, voor zover geen sprake is van een dienstbetrekking in de sector zorg en welzijn en in de Rijkssector; 
 • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst;
 • werkenden in de sector primair onderwijs;
 • werkenden in de sector middelbaar beroepsonderwijs.

De subsidie wordt achteraf aangevraagd door de loopbaanadviseur. Het aanvraagtijdvak staat open nog open tot en met 1 juli 2019.

Terug naar overzicht