Nieuws

dec
18

Stand van zaken budget OP OOST op 17 december 2018

De Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP OOST) heeft een overzicht gepubliceerd met de stand van zaken van het budget per 17 december 2018. Vanaf 21 maart 2018 kunnen aanvragen worden ingediend voor Grote R&D samenwerkingsprojecten (3.3), Stimuleren proeftuinen (3.4) en Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten (3.5). Voor de oproep Grote R&D samenwerkingsprojecten AI en voor cluster- en netwerkactiviteiten AI Overijssel, is mogelijk nog budget.

Voor de overige openstellingen is nog voldoende budget. Klik hier voor het overzicht per 17 december 2018. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 28 februari 2019. 


Met het programma OP OOST ondersteunen beide provincies het MKB direct bij productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Terug naar overzicht