Nieuws

dec
18

Provincie Groningen stelt ruim € 150.000 beschikbaar voor grootschalige evenementen

Stichtingen, verenigingen en organisaties in de provincie Groningen kunnen tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen voor het organiseren ven een groot eenmalig evenement op het gebied van cultuur en sport. Er is een subsidieplafond vastgesteld van € 153.800.

Het evenement moet minimaal 10.000 bezoekers en daarnaast de aandacht van landelijke media trekken. Cofinanciering van de gemeente is een vereiste. Om te kunnen beoordelen of het evenement voor subsidie in aanmerking komt, moet het project vooraf met een medewerker van de provincie worden besproken. 

 

Na het indienen van de aanvraag toetst en beslist de provincie of het geheel aan de gestelde criteria voldoet. Binnen dertien weken na de ontvangst van de volledige aanvraag volgt hierover een besluit. Aanvragers ontvangen hierover per brief bericht. Tegen het besluit kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend. Hierbij wordt het op prijs gesteld, als er vooraf contact op wordt genomen met de provincie: mogelijk kan een toelichting de bezwaren wegnemen.

 

De Subsidieregeling Flexibel budget Evenementen wordt binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht