Nieuws

dec
18

Nieuwe subsidie voor stimulering professioneel personeelsbeleid bij Drents mkb

Mkb-bedrijven in Drenthe kunnen vanaf 4 februari tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen om hun personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De subsidieregeling Human Resource mkb wordt uitgevoerd door het SNN, het samenwerkingsverband Noord-Nederland.

De subsidie is beschikbaar voor het inwinnen van extern advies bij het opstellen van een strategisch HR-beleidsplan, HR-opleidingen, -trainingen en cursussen of het verwerven van erkenningscertificaten. Ook de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het arbeidsproces komt in aanmerking. De bijdrage is 50% van de subsidiabele kosten. De kosten van het project moeten ten minste € 1.000 bedragen. De subsidie is maximaal € 10.000.

Terug naar overzicht