Nieuws

dec
18

Letterenfonds stelt ruim € 1,7 miljoen beschikbaar voor projectsubsidies literaire vertalingen

Vertalers kunnen ook in 2019 weer een subsidie aanvragen bij het Letterenfonds voor een of meer nieuw te vertalen boeken. Aanvragen worden in drie subsidierondes behandeld. De eerstvolgende uiterste indiendatum is op 14 april 2019. Voor komend jaar is een subsidieplafond vastgesteld van € 1.769.530. Indien dit onvoldoende is, zal aan bepaalde voorstellen voorrang worden verleend.

Voor 2019 is vastgesteld dat bij onvoldoende budget genres als poëzie, essayistiek en toneelteksten voorrang zullen krijgen. Dit geldt ook voor vertalingen uit taalgebieden waaruit relatief weinig wordt vertaald boven vertalingen uit de gangbare talen Engels, Duits en Frans.

 

Aanvragen moeten altijd bij aanvang van de vertaling worden ingediend. Hierbij moet tevens de brontekst worden ingestuurd, een toelichting op het vertaalproject en een motivatie voor de aanvraag. Bij de beoordeling van de inzendingen wordt de literaire kwaliteit van de brontekst betrokken. Ook eerdere vertaalprestaties zijn van belang.

 

De hoogte van de beurs wordt vastgesteld aan de hand van de omvang van de te vertalen brontekst en de ervaring van de vertaler. Hierbij wordt gewerkt met verschillende tarieven. Er is een tarief voor beginnende vertalers en een tarief voor ervaren vertalers. Vanaf vijf gepubliceerde literaire vertalingen wordt de vertaler in het algemeen aangemerkt als ervaren.

Terug naar overzicht