Nieuws

dec
18

Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland aangepast

Met de Subsidie erfgoedlijnen Zuid-Holland kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de beleefbaarheid van de zeven erfgoedlijnen uit de beleidsvisie Cultureel Erfgoed Zuid-Holland 2013-2016, voor zover die zijn opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen. De regeling is licht gewijzigd. Daarnaast is er een nieuw subsidieplafond vastgesteld. Voor 2016 is 4.256.548 beschikbaar.  
 
In de regeling is de omschrijving van het nationaal staatssteunkader voor monumentenzorg toegevoegd. Daarnaast is de werkingsduur verlengd. De nieuwe vervaldatum is 31 december 2019.
De activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, moeten leiden tot een beter beschermd, beleefbaar en benut erfgoed in Zuid-Holland.
De zeven erfgoedlijnen zijn:  

Landgoederenzone;
Waterdriehoek Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch;
Atlantikwall;
Oude Hollandse Waterlinie;
Limes;
Goeree-Overflakkee;
De Trekvaarten Schie, Vliet en Haarlemmertrekvaart.

Aanvragen kunnen tot drie maanden na publicatie van het maatregelenpakket worden ingediend. Er zijn nog geen indiendata bekendgemaakt voor 2016.

Terug naar overzicht