Nieuws

dec
18

Voortgang LEF-regeling Mediafonds

Sinds 1 september 2014 kunnen filmmakers aanvragen indienen waarin artistiek onderzoek, experiment en vernieuwing in documentaire centraal staan. In de eerste maanden van deze experimentele LEF-regeling heeft het Mediafonds vijf artistieke onderzoeksprojecten gehonoreerd (van de 27 ingediende aanvragen). 15 aanvragen zijn afgewezen en 7 zullen er nog worden beoordeeld. Tot en met 28 februari 2015 kunnen nieuwe projectvoorstellen worden ingediend.

Onafhankelijke makers kunnen een aanvraag indienen voor de LEF-regeling, ook zonder omroep of producent. De regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld als alternatief voor een reguliere aanvraag of als rechtstreeks voorstadium daarvan, en is ook niet bedoeld voor interactieve documentaires.

Zie hier voor een overzicht van de vijf toekenningen. Voor de regeling is tot 1 maart 2015 een budget van € 100.000 beschikbaar, waarvan maximaal € 10.000 per aanvraag. Na deze datum bekijkt het fonds of de regeling inderdaad in een behoefte voorziet.

Terug naar overzicht