Nieuws

dec
18

Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen: 300.000 in 2015

Voor de 'Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen' is een subsidieplafond van 300.000 vastgesteld voor het jaar 2015. Met deze regeling kunnen projecten ter verbetering van de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen worden ondersteund. Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld. Overigens is nu ook vastgesteld dat de regeling per 1 januari 2017 vervalt. Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon die onafhankelijk is van het ministerie kan subsidie aanvragen.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die voldoen aan één of meer van de volgende inhoudelijke criteria:

het project levert een bijdrage aan de maatschappelijke belangstelling voor en de inhoudelijke discussie over arbeidsverhoudingen;
het project levert een bijdrage aan constructieve verhoudingen tussen werkgevers en werknemers;
het project levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie, inclusief de presentatie van het beleid, ten aanzien van concrete doelstellingen van het ministerie op het terrein van arbeidsverhoudingen.

Bovendien moet een project bijdragen aan het realiseren van daadwerkelijke verandering in de arbeidsverhoudingen. Het project kan een maximale looptijd hebben van één jaar. De subsidie bedraagt 50% van de geraamde kosten van het project, tot een maximum van € 50.000. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Terug naar overzicht