Nieuws

dec
18

Regeling nationale EZ-subsidies aangepast in verband met aanpassingen aan de nieuwe Europese staatssteunkaders

In het kader van de ’State Aid Modernisation’ zijn op 1 juli 2014 de meeste nieuwe staatssteunkaders in werking getreden. De nieuwe staatssteunkaders kennen een overgangsregime op grond waarvan bestaande steunregelingen in overeenstemming met deze nieuwe kaders moeten worden gebracht. Het tijdpad waarbinnen dit dient te geschieden, verschilt per kader.

Steunregelingen op grond van de zogenaamde groepsvrijstellingsverordeningen en de kaderregeling voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, moeten per 1 januari 2015 zijn aangepast. Dit betreft veruit het grootste deel (80 à 90%) van de EZ-subsidie-instrumenten. Het grootste deel van deze instrumenten zijn opgenomen in de Regeling nationale EZ-subsidies.

De regeling wordt nu in zijn geheel aangepast aan de nieuwe staatssteunkaders. De aanpassingen hebben een zo veel mogelijk ‘technisch’ karakter: alleen datgene wat nu noodzakelijk is, wordt aangepast. Waar de nieuwe kaders wellicht meer ruimte opleveren, wordt eventueel later alsnog bezien of er van die eventuele nieuwe ruimte gebruik wordt gemaakt. Klik hier voor de aangepaste regeling.

Terug naar overzicht