Nieuws

nov
18

Provincie Utrecht opent subsidieregeling voor jonge landbouwers

De provincie Utrecht heeft een nieuwe POP3-openstelling voor de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) gepubliceerd.

De regeling – bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines te stimuleren – wordt van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 400.000.

In deze openstelling is de investeringslijst wederom uitgebreid ten opzichte van eerdere openstellingen, waardoor voor de verschillende sectoren het aanbod aan duurzame investeringen groter is. Daarnaast heeft er een actualisering op basis van beleidsmatige afwegingen en de ervaringen naar aanleiding van eerdere openstellingen plaatsgevonden.

Een te ondersteunen modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren komen niet in aanmerking.

De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot een maximum van € 20.000.

Terug naar overzicht