Nieuws

nov
18

Contouren 'Omschakelprogramma duurzame landbouw' bekend

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren, is financiering vaak een belemmering.

Om hierin tegemoet te komen, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) € 175 miljoen uitgetrokken voor het 'Omschakelprogramma duurzame landbouw' (voorheen aangekondigd als het 'Omschakelfonds'). De contouren van het programma heeft de minister woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het programma bestaat uit een investeringsfonds van € 70 miljoen, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven én een borgstellingsregeling voor werkkapitaal.

De omschakeling naar een stikstofarme(re) en duurzame landbouw is een stevige stap voor veel agrarisch ondernemers, waarbij de ene agrariër tegen andere belemmeringen aanloopt dan de andere. Daarom zet LNV in op twee sporen: een omschakelspoor en een overbruggingsspoor.

Omschakelspoor
Het omschakelspoor geeft financiële ondersteuning aan agrarisch ondernemers die willen omschakelen naar een meer extensieve of duurzame bedrijfsvoering, zoals biologische en natuur/landschapsinclusieve landbouw. Dit kan individueel of in een samenwerkingsverband. Het omschakelspoor bestaat uit een investeringsfonds bij het Nationaal Groenfonds (NAGFO) en twee subsidieregelingen.

Als een agrariër financiering aanvraagt voor het omschakelen van zijn of haar bedrijf, kan een financier dat te risicovol vinden. Met het investeringsfonds zorgt LNV voor aanvullende financiering om de omschakeling mogelijk te maken. In totaal is hiervoor in 2021 € 70 miljoen beschikbaar. Het investeringsfonds zal begin 2021 starten.

Het omschakelspoor bevat verder twee subsidieregelingen, één voor ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan (Subsidieregeling bedrijfsplan voor omschakeling) en één voor het opstarten van een demonstratiebedrijf (Subsidieregeling Demonstratiebedrijf).

Voor de eerste regeling is voor 2021 tot en met 2023 € 1,9 miljoen per jaar beschikbaar en voor de tweede regeling voor 2021 tot en met 2023 jaarlijks € 1,7 miljoen. Het streven is om de regelingen – die allebei als een nieuwe module zullen worden ondergebracht in de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) – in de loop van 2021 open te stellen.

Overbruggingsspoor
De omschakeling naar een duurzame bedrijfsvoering gaat niet zonder slag of stoot: kosten gaan vaak voor de baten. Zo kan een agrariër die overstapt naar biologische landbouw pas na een paar jaar zijn producten als biologisch verkopen.

Tijdelijke extra kosten en/of mindere opbrengsten tijdens de omschakelperiode, verlagen de kasstroom van agrarisch ondernemers. Met het tweede spoor, de 'Werkkapitaalregeling' staat LNV borg voor de financiering van de overbrugging van die periode.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/omschakelprogramma-voor-stikstofarmere-en-meer-duurzame-landbouw-mogelijk

Terug naar overzicht