Nieuws

nov
18

Zuid-Holland publiceert diverse subsidieplafonds voor 2020

De provincie Zuid-Holland heeft voor diverse subsidieregelingen de subsidieplafonds voor 2020 bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende regelingen en plafonds:

 • Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland (ERFGOEDZH): € 1.133.471;
 • Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (GROENZH16): € 1.840.000. Dit bedrag is als volgt verdeeld over onderstaande paragrafen van de regeling (voor de overige paragrafen geldt – in ieder geval voorlopig – een subsidieplafond van € 0):
  • § 2.1 Ganzenrustgebieden: € 130.000;
  • § 2.6 Verwerving en inrichting Ecologische verbindingen: € 1.500.000;
  • § 2.7 art 10 natuurbeschermingswet 1998: € 35.000;
  • § 2.9 Boerenlandpaden: € 100.000;
  • § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op duurzame landbouw: € 75.000.
 • Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (MOBILITEITZH17): € 17.715.575;
 • Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Zuid-Holland 2016 (SNLZH2016): € 27.500.000;
 • Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 (PBZH): € 500.000;
 • Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland (PDZH): € 500.000;
 • Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland (POP3ZH): € 2.500.000.


Verder is bij de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (RRZH) het al eerder bekendgemaakte subsidieplafond 2020 met de helft verlaagd (van € 2.266.942 naar € 1.133.471). Het hiermee vrijvallende bedrag is ingezet voor de hierboven al genoemde Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland (ERFGOEDZH), waarvan het eerst onzeker was of die zou worden voortgezet.

Ten slotte is bij de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (LIEZH) de looptijd van het subsidieplafond van € 6,5 miljoen met twee jaar verlengd tot en met 2021.

Terug naar overzicht