Nieuws

nov
18

Subsidiebudget voor ontwikkeladvies 45+-ers waarschijnlijk uitgeput

De dienst Uitvoering Van Beleid (UVB) meldt dat er inmiddels meer dan 25.000 trajecten zijn geregistreerd in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV).

Binnen deze regeling is er voor ontwikkeladviezen budget beschikbaar voor maximaal 25.000 goedgekeurde declaraties. Declaraties worden door UVB behandeld op volgorde van ontvangst. Na het bereiken van het subsidieplafond (25.000 goedgekeurde declaraties) zullen eventueel resterende declaraties worden afgewezen.

Er zijn inmiddels méér dan 25.000 trajecten geregistreerd bij Regioplan. UVB adviseert daarom om geen nieuwe trajecten te starten, maar lopende trajecten af te ronden en de declaraties van al afgeronde trajecten zo snel mogelijk in te dienen.

Zie voor meer informatie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van het aanbieden van gesubsidieerd tweede loopbaanadvies aan vijfenveertigplussers.

Terug naar overzicht