Nieuws

nov
18

NWO-oproep Planetair en exoplanetair onderzoekssprogramma

NWO heeft een oproep gepubliceerd binnen het Planetair en exoplanetair onderzoekssprogramma (PEPSci).

Binnen deze al aangekondigde oproep kunnen onderzoekers binnen de planetaire en exoplanetaire wetenschap financiering aanvragen voor een coherent onderzoeksprogramma met een sterk interdisciplinair karakter op het gebied van de aardwetenschappen en astronomie.

Het doel van de oproep is om PEPSci-II op te zetten, een coherent en interdisciplinair onderzoeksprogramma dat bottom-up wordt geformuleerd. Om de actuele wetenschappelijke vraagstukken binnen het (exo)planetaire onderzoek te kunnen beantwoorden is een combinatie van onderzoeksvelden nodig. Het PEPSci onderzoeksprogramma opereert op het snijvlak van de aardwetenschappen, planetaire geologie, astronomie en (astro)chemie. Het is belangrijk dat de PEPSci-II projecten sterk met elkaar en met de twee onderzoeksthema’s zijn verbonden. De thema’s zijn:

  • Bouwstenen van leven: van schijven naar exoplaneten;
  • Aardachtige planeten: van botsende kiezelsteentjes tot dynamische exoplaneten.


De planetaire en exoplanetaire onderzoeksgemeenschap wordt uitgenodigd om een voorstel voor een coherent samenstel van projecten in te dienen met een sterk interdisciplinair karakter dat bottom-up wordt samengesteld.

Op 26 september 2019 is door NWO al een voorbereidende workshop georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst heeft een groot aantal deelnemers afkomstig uit de planetaire en exoplanetaire onderzoeksgemeenschap nagedacht over de inhoudelijke invulling van het PEPSci-II programma, uitgaande van de twee thema’s. Na de bijeenkomst is een schrijfteam gestart met het uitwerken van de ideeën. Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in PEPSci-II maar nog niet betrokken zijn, dienen contact op te nemen met NWO door een e-mail te sturen naar pepsci@nwo.nl. De deadline voor het leggen van dit contact is 21 november 2019.

Voor de projectvoorstellen geldt dat de hoofdaanvrager afkomstig moet zijn uit de aardwetenschappen of astronomie.

Voor de oproep is een budget van € 2,24 miljoen beschikbaar.Voor elk individueel projectvoorstel kan subsidie worden aangevraagd voor één promovendus of postdoc, aangevuld met materieel budget. Het totale budget dat per individueel project beschikbaar is, is € 280.000.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 19 december 2019, 14.00 uur.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/pepsci/pepsci.html

Terug naar overzicht