Nieuws

nov
18

Derde aanvraagtijdvak sectorplannen opent 15 januari 2015

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer ge´nformeerd over de voortgang van de Regeling cofinanciering sectorplannen. Zo kondigt hij aan dat de derde tranche van de regeling zal worden opengesteld van 15 januari tot en met 29 mei 2015. Voor dit tijdvak, waarin het instrument brug-WW wordt ge´ntroduceerd, zal een budget van Ç 150 miljoen beschikbaar zijn. De publicatie van de gewijzigde regeling is gepland voor begin december.

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlandse arbeidsmarkt bestand moeten maken voor de uitdagingen van de toekomst. Onderdeel van die afspraken betreft de cofinanciering van sectorplannen, waarvoor € 600 miljoen beschikbaar is in 2014 en 2015. Sociale partners leggen minimaal hetzelfde bedrag bij, waardoor de investering in de arbeidsmarkt in totaal meer dan € 1,2 miljard bedraagt.

Inmiddels zijn er twee aanvraagtijdvakken (najaar 2013 en voorjaar 2014) geweest, waarin sociale partners plannen hebben kunnen indienen die bijdragen aan het oplossen van de knelpunten op de sectorale of regionale arbeidsmarkt. In totaal zijn er 102 plannen ingediend, waarvan 61 plannen inmiddels zijn goedgekeurd voor € 335 miljoen aan cofinanciering. In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle goedgekeurde plannen van het eerste en tweede aanvraagtijdvak.

Met de eerste twee tranches sectorplannen is voor een groot aantal sectoren, bedrijven en deelnemers een zeer breed palet aan arbeidsmarktmaatregelen mogelijk gemaakt, zoals bijscholing, het vergroten van het aantal leerwerkplekken en maatregelen gericht op het verbeteren van de gezondheid. Het ging bij de maatregelen gericht op mobiliteit vooral om transities binnen een beroep en/of sector. In mindere mate worden mensen begeleid en omgeschoold naar een ander beroep. Ten behoeve van de derde tranche heeft het kabinet na consultatie van de sociale partners nu besloten tot een sterke focus op het vergemakkelijken van transities van werk naar werk en van werkloosheid naar werk.

De brug-WW wordt geïntroduceerd in deze derde tranche. Die moeten ervoor zorgen dat met ontslag bedreigde werknemers of mensen vanuit een WW-uitkering omgeschoold en aan de slag kunnen in beroepen waar tekorten zijn. Werkzoekenden krijgen dan voor de uren dat ze werken salaris en voor de uren waarin wordt omgeschoold WW. De scholing zelf wordt voor de helft uit het sectorplan betaald, waar de werkgevers en werknemers aan meedoen.

Op pagina 8 van de Kamerbrief wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de belangrijkste voorwaarden voor de cofinanciering van sectorplannen in de derde tranche.

Terug naar overzicht