Nieuws

nov
18

7 miljoen cofinanciering voor sectorplan openbaar vervoer

Er komt in totaal bijna 20 miljoen beschikbaar voor het sectorplan in het openbaar vervoer. Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) neemt daarvan 7 miljoen voor zijn rekening. Het resterende gedeelte van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de vervoerssector. Het geld is bestemd voor onder meer extra leerwerkplekken voor jongeren en het vitaal houden van werknemers.

In de openbaar vervoersbedrijven (stadsvervoer, streekvervoer en spoor) werken 58.000 mensen. De gemiddelde leeftijd is 51 jaar. De maatregelen die worden getroffen in het plan, moeten voorkomen dat het tekort aan goed gekwalificeerde mensen oploopt, wanneer een grote groep straks met pensioen gaat. Zo komen er 245 extra leerwerkplekken voor jongeren in het stads- en streekvervoer en worden 7.600 buschauffeurs, tram- en metrobestuurders geschoold om hun beroep zo gezond, vitaal en goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

De subsidie van het ministerie wordt beschikbaar gesteld vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen. Het doel van deze regeling is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. De subsidie wordt verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag.

Terug naar overzicht