Nieuws

nov
18

€ 254.000 toegekend aan 48 Nederlands-Vlaamse culturele projecten

De BesteBuren-programmaraad heeft de eerste 48 projecten geselecteerd voor het programma van het Nederland-Vlaanderenjaar in 2015. Deze culturele projecten ontvangen in totaal € 254.000 uit het BesteBuren-matchingfonds. Dit fonds is gecreëerd om nieuwe culturele projecten te ondersteunen en om de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen. De eerste aanvraagronde sloot op 1 oktober 2014. De tweede (en laatste) ronde is geopend tot en met 1 februari 2015.

Zie hier voor een overzicht van de 48 projecten uit de eerste aanvraagronde die nu een bijdrage ontvangen. In totaal werden in deze ronde 147 aanvragen ingediend. De geselecteerde projecten zijn afkomstig uit uiteenlopende disciplines: beeldende kunst, theater, dans, muziek, community arts, design, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media, circus en cross sectoraal. Er is een nadruk op jonge makers en innovatie. De projecten vinden plaats door heel Nederland en Vlaanderen, onder meer in Eindhoven, Haarlem, Groningen, Rotterdam, Maastricht, Den Haag, Antwerpen, Gent en Brussel.

Projecten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Het moet gaan om projecten:
• waarin de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen duidelijk aanwezig is,
• die een cultureel en inclusief karakter hebben,
• waarin gezocht wordt naar een nieuw publiek en nieuwe participatievormen,
• en waarvan de helft van de financiering al rond is. BesteBuren is een matchingfonds, geen subsidie.

Zowel organisaties met rechtspersoonlijkheid als natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen. Er zijn drie typen bijdragen met ieder specifieke voorwaarden: kleine bijdragen (€ 2.000), middelgrote bijdragen (€ 7.000) en grote bijdragen: (€ 14.000).

Terug naar overzicht