Nieuws

nov
18

Ruim 18 miljoen subsidie voor natuurbeheer in Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een bedrag van ruim € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL). Met dit bedrag kunnen lopende beheersubsidies binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) weer voor 6 jaar worden voortgezet. Voor het realiseren van nieuwe natuur is daarnaast een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar. Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van de bedragen voor het beheer buiten de EHS.
 
Subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS kunnen tot en met 31 december 2013 worden ingediend. Voor alle beheer buiten de EHS is een voorlopig plafond van € 1 vastgesteld. Enkele voorwaarden zijn nog niet voldoende duidelijk, waardoor een exact bedrag nog niet kan worden vastgesteld. Door het bedrag op € 1 te zetten, kunnen aanvragen al wel worden ingediend. In de loop van 2014 stelt de provincie de reële plafonds vast. Subsidieaanvragen voor natuurbeheer binnen de EHS kunnen worden ingediend nadat Provinciale Staten de herijkte EHS hebben vastgesteld. Zij doen dit naar verwachting in december 2013

Terug naar overzicht